(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 6/4/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Lê Văn Thành và bà Hắc Thị Thanh, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất: Tại thửa đất số 13, tờ bản đồ số 67, bản đồ địa chính xã Xuân Lâm (nay là phường Xuân Lâm) đo vẽ năm 2011. Có địa chỉ tại: Thôn 4, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là Thôn Sa Thôn 4, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: CH 013557 do UBND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày 30/12/2016; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00486/QSDĐ. Diện tích: 1947,6m2; Trong đó: Đất ở: 1000m2; Đất cây lâu năm: 947,6m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1947,6m2; Sử dụng chung: 0m2; Mục đích sử dụng: Đất ở: 1000m2; Đất cây lâu năm: 947,6m2; Thời gian sử dụng: Đất ở nông thôn lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận tặng cho đất được công nhận Quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp thửa đất của hộ ông Lê Văn Thời có kích thước: 20,43m + 5,08m + 9,53m.

+ Phía Nam giáp đường bê tông thôn có chiều dài cạnh 30,96m;

+ Phía Đông giáp thửa đất số 14, đất nông nghiệp của ông Lê Xuân Mão có chiều dài cạnh 14,36m + 42,78m;

+ Phía Tây giáp đường giao thông dài 57,58m;

* Tài sản gắn liền trên đất (theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất số: 3529/005/DN2017 ngày 18/4/2017), gồm 02 khu nhà:

- Khu nhà thứ nhất: Nhà ở cấp IV; Tổng diện tích sử dụng: 69,6m2; Diện tích xây dựng: 69,6m2; Kết cấu nhà: Móng đá hộc, tường gạch, mái ngói; Số tầng: 01 tầng; Năm hoàn thành 1993; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Khu nhà thứ hai: Nhà cấp IV; Tổng diện tích sử dụng: 65m2; Diện tích xây dựng: 65m2; Kết cấu nhà: Móng đá hộc, tường gạch, mái tôn; Số tầng: 01 tầng; Năm hoàn thành 2011; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

(Tài sản trên đã được cấp giấy xác nhận nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số: 28/XN. TNMT do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) cấp ngày 30/01/2017).

* Tài sản là vật kiến trúc thực tế kê biên gồm:

+ Nhà xây gạch, mái bê tông cốt thép có chiều cao: 3,7m; Diện tích: 82m2;

+ Mái tôn diện tích: 106,5m2;

+ Sàn lát gạch đỏ: Diện tích 69m2;

+ Sân lát gạch cramic: Loại 600x600cm; Diện tích 41,25m2;

+ Nhà tắm + Nhà vệ sinh: 9m2;

+ Nhà bếp mái lợp tôn diện tích: 10,8m2;

+ Bể nước diện tích: 0,74m3;

+ Tường rào xây gạch không nung cao 2,1m, dài 118,6m;

+ Diện tích: 249,06m2;

+ Chuồng trại xây gạch không nung mái lợp proximang, diện tích: 43,65m2;

+ Trụ cổng xây gạch không nung, diện tích: 0,81m3;

+ Cánh cổng sắt, diện tích: 9,6m2;

* Cây cối hoa màu trên đất: 01 cây nhãn loại E; 08 cây na; 03 cây đủ đủ loại B; 03 cây vải loại E; 14 cây ổi loại E; 08 cây ổi loại B; 03 cây xoan; 01 cây mít loại E; 03 cây mãng cầu đường kính 20cm; 03 cây táo.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 25/11/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn về việc kê biên, xử lý tài sản. Tài sản nêu trên hiện đang được giao cho ông Lê Văn Thành và bà Hắc Thị Thanh tiếp tục quản lý, sử dụng. Ông Lê Văn Thành và bà Hắc Thị Thanh chịu trách nhiệm với toàn bộ tài sản trên, không chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê tặng cho để thừa kế, thế chấp hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, không làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3.2. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm: 1.269.000.000đ (Một tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu đồng)

Đơn giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, lệ phí trước bạ, phí công chứng, và các khoản thuế phí, lệ phí khác theo quy định. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí trên theo quy định. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nếu tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

Bước giá là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi cuộc đấu giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Phiếu trả giá;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phong bì đựng phiếu trả giá được khách hàng bọc bằng chất liệu đảm bảo tính bảo mật có ký nháy vào mép dán phong bì) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 17/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Thôn 4, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia (nay là thôn Sa thôn 4, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn, trụ sở UBND phường Xuân Lâm;

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 17/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Vào ngày 01/04/2021, 02/04/2021 và ngày 05/04/2021;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn mang tên ông Lê Văn Thành và bà Hắc Thị Thanh .

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 9h00 ngày 06/04/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - dsagđịa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0974 197 026 hoặc 0904 235 586.