(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/4/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 02432115234

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà

Địa chỉ: Nhà D, UBND huyện Hưng Hà, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 6/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 01/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 11:30 05/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/03/2021 - 17:00 02/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đối tượng tham gia đấu giá là Hộ gia đình, cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 55 Luật đất đai năm 2013. - Quy định một hộ gia đình (những người có quan hệ hôn nhân, cùng hộ khẩu) chỉ có một cá nhân làm đại diện tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất hoặc nhóm các lô đất (có từ 02 lô đất trở lên có cùng vị trí, cùng giá khởi điểm và cùng diện tích). - Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. - Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ các quy định theo Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan. - Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 06/04/2021

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình