(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/4/2021 do Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian, địa điểm công bố giá: 14 giờ 00 phút ngày 06/04/2021 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí.

4. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe tại Cơ sở II từ 01/05/2021-30/04/2023

Đặc điểm tài sản:

- Sân trong khuôn viên của Cơ sở II trường ĐH Ngoại thương, được giới hạn bởi tường rào tại địa chỉ số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (bao gồm sân, các khu vực xung quanh 2 dãy nhà chính của trường): Phục vụ giữ xe sinh viên, học viên và khách vào liên hệ công tác tại Cơ sở II.

- Tầng hầm của VJCC: Phục vụ trông giữ xe cho viên chức của Cơ sở II và khách ra vào VJCC.

- Tổng diện tích cho thuê: 1000m² gồm sân trong khuôn viên và tầng hầm của VJCC. Cơ sở II trường ĐH Ngoại thương tại TPHCM hiện đang đào tạo hơn 5000 sinh viên thuộc các loại hình đào tạo và 160 cán bộ, giáo viên đang công tác tại 04 Bộ môn và 10 Ban (theo Chứng thư thẩm định giá số 04/2021/CTTĐG /AVAHCM ngày 04/02/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại TP. HCM).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng từ 01/05/2021-30/04/2023.

- Phương thức thanh toán số tiền phải nộp để được nhận quyền khai thác bãi giữ xe: chậm nhất là ngày 15 của các tháng có quy định nộp tiền. Nếu ngày 15 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì việc thanh toán sẽ chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

- Mức thu phí giữ xe:

Ngày 6/4/2021, đấu giá khai thác dịch vụ trông giữ xe tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương - TPHCM ảnh 1

5. Giá khởi điểm: 926.899.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn đồng)

- Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế.

6. Tiền đặt trước: 185.379.000 đồng nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé.

Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 01/04/2021, 02/04/2021, 05/04/2021 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/03/2021 đến ngày 23/03/2021.

- Địa điểm: số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

7. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 19/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định

8. Đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 19/03/2021 đến hết ngày 03/04/2021.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: thực hiện theo quy định tại khoản 3.2, mục 3, phần II, điều 1 của Quyết định số 158/QĐ-ĐHNT ngày 22/01/2021 của Trường Đại học Ngoại Thương.

9. Nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính các ngày các ngày 01/04/2021, 02/04/2021, 05/04/2021.

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

11. Số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng: bằng giá trị 03 tháng nhận quyền khai thác bãi giữ xe.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá cam kết tuân thủ các thỏa thuận trong dự thảo hợp đồng được Tổ chức đấu giá cung cấp trong hồ sơ khi tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá tự chịu các khoản đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc trông giữ xe.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0943874186.