(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/4/2020 do Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản đấu giá: Sắt cũ thu hồi từ hệ thống dầm, giằng cầu Ái Nghĩa (cũ).

2. Nguồn gốc tài sản: Là tài sản thu hồi từ hệ thống dầm, giằng cầu Ái Nghĩa (cũ) được phép bán theo Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Đại Lộc.

3. Người có tài sản đấu giá: Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Đại Lộc - tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

4. Giá khởi điểm của tài sản: 1.314.866.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm mười bốn triệu, tám trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). 

TT

Nhịp

Khối lượng

(Đơn vị tính: Kg)

Thành tiền

(Đơn vị tính: VNĐ)

1

Nhịp 1

40.370

295.263.995

2

Nhịp 2

40.543

299.626.712

3

Nhịp 3

44.494

335.551.513

4

Nhịp 4

45.115

345.384.118

5

Lan can cầu: 32*200kg

6.400

39.040.000

Tổng cộng

176.922

1.314.866.339

Làm tròn

1.314.866.000

- Mức giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 260.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng/01 bộ).

7. Xem hiện trạng tài sản (Trong giờ hành chính): Ngày 25/03/2020 và ngày 26/03/2020.

8. Nơi để tài sản đấu giá: Trụ sở Khu hành chính số 2 huyện Đại Lộc - Địa chỉ: Khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

9. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 17/03/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/04/2020.

10. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 30 phút ngày 03/04/2020.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút - Ngày 06/04/2020 - Tại: Phòng Đấu giá - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng.

12. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá; Bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 755 Ngô Quyền, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.

14. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đến trực tiếp Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng để làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ chuẩn bị gồm có: Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) đối với khách hàng là cá nhân; Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật và Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền nếu người đến đăng ký không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với khách hàng là tổ chức, đơn vị.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia - Chi nhánh Đà Nẵng Địa chỉ: Số 755 Ngô Quyền, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng.