(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/4/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Thanh Hóa. Địa chỉ: Tầng 6, Trung tâm hành chính UBND Thành phố Thanh Hóa, Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và các thông tin về tài sản:

3.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 4961/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 (điều chỉnh từ MBQH số 1093/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND Thành phố Thanh Hóa), có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường tỉnh lộ 502;

- Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp;

- Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp;

- Phía Tây: Giáp đường liên xã.

3.3. Diện tích: khu đất đấu giá gồm 247 lô đất ở liền kề có diện tích 26.455,4 m2.

3.4 Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được bồi thường GPMB và hoàn thành thi công hạ tầng kỹ thuật cơ bản các tuyến đường giáp ranh theo mặt bằng quy hoạch.

3.5. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là: 63.088.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ không trăm tám mươi tám triệu đồng).

4.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước: 12.617.600.000đồng/01 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Bằng chữ: Mười hai tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, sáu trăm ngàn đồng một hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá).

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 1111 003 797979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Nghi Sơn và phải đảm bảo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên chậm nhất đến16 giờ 30 phút ngày 03/04/2020. Nếu quá thời hạn nêu trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Nội dung: “Tên khách hàng tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 6, xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa”.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/04/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/04/2020 (trong giờ hành chính).

6. Đối tượng tham gia: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai 2013 và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các Dự án kinh doanh bất động sản: Người tham gia đấu giá là Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có vốn pháp định đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Công ty tổ chức cho khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản từ ngày 20/03/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/03/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: tại Khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/03/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 03/04/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên và tại trụ sở UBND xã Thiệu Khánh trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/01 hồ sơ (Năm triệu đồng một hồ sơ). Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá mua hồ sơ, nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định trong thời hạn được thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên ban hành.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 06/04/2020 tại Hội trường UBND xã Thiệu Khánh, Thành phố Thanh Hóa.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn gói toàn bộ 247 lô đất ở với tổng diện tích 26.455,4 m2 theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Lô 177 MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994).