(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo bán đấu giá khai thác lô Rừng tràm do Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang quản lý vào ngày 6/4/2020 như sau:

1. Đặc điểm tài sản:

- Lô Rừng tràm khai thác diện tích 50,7 ha tọa lạc tại Lô 1, Khoảnh 11, Tiểu khu 19, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

- Tài sản bàn giao theo hiện trạng.

2. Giá khởi điểm: 3.596.820.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm chín mươi sáu triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).

3. Thời gian khai thác: Đến ngày 10/05/2020.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 30/03/2020 tại địa điểm tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 31/03/2020 (giờ hành chính) tại Công ty.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/đơn đăng ký.

7. Tiền đặt trước: 700.000.000 đồng. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty từ ngày 27/03/2020 đến 11 giờ ngày 31/03/2020.

8. Tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 06/04/2020 tại Công ty.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ hành vi dân sự, năng lực tài chính theo quy định đến công ty mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký, nộp tiền đặt trước và hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

+ Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Điện thoại: 077.3920497 - Fax: 077.3920347.