(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Asia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2020 do Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội ủy quyền như sau:
Ngày 6/3/2020, đấu giá quyền sử dụng đất và ô tô Mazda tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1