(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2020 do UBND phường Tân Bình, thành phố Hải Dương ủy quyền như sau:

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương đấu giá quyền sử dụng 2.083,8 m2 đất ở gồm 18 lô tại Điểm dân cư khu 07, phường Tân Bình, TP. Hải Dương là tài sản của UBND phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Địa chỉ: Số 312 Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP. Hải Dương.

2. Giá khởi điểm: 15 triệu đ/m2; 14 triệu đ/m2; 10 triệu đ/m2. Tiền đặt trước: 250 triệu đ/lô; 200 triệu đ/lô và 90 triệu đ/lô.

3. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/02/2020 đến 16 giờ 00, ngày 03/03/2020, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 06/03/2020 tại UBND phường Tân Bình, TP. Hải Dương. Điều kiện đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật và tuân thủ theo quy chế đấu giá Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Hải Dương ban hành.

* Mọi chi tiết liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Đ/c: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương. Điện thoại: 0220.3845363.