(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/3/2020 do Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt. Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc. Địa chỉ: xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đối với 25 lô đất ở thuộc Điểm dân cư nông thôn Gò Miểu, thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh. (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản: xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền đặt trước: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Tiền hồ sơ: Tại Danh mục chi tiết đính kèm thông báo này.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 24 và 25/02/2020

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký:

+ Thời gian: Kể từ ngày thông báo việc đấu giá đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 03/03/2020 (trong giờ hành chính).

+ Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt, địa chỉ: số 310 đường Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

+ Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/03/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ, đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân trong nước thuộc đối tượng quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

- Cách thức đăng ký: Theo Quyết định số 110202/QĐ-Cty ngày 11/02/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá.

- Điện thoại: 0965.663.117.

DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 110302/TBĐG ngày 11/02/2020)

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước (làm tròn) (đồng)

Bước giá (làm tròn) (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Khu A1 (13 lô)

1

1

196,6

685.000.000

137.000.000

7.000.000

500.000

2

2

142,6

460.000.000

92.000.000

5.000.000

200.000

3

3

148,2

478.000.000

96.000.000

5.000.000

200.000

4

4

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

5

5

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

6

6

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

7

7

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

8

8

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

9

9

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

10

10

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

11

11

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

12

12

142

481.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

13

13

140,4

360.000.000

72.000.000

4.000.000

200.000

Khu A2 (12 lô)

14

14

142

481.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

15

15

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

16

16

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

17

17

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

18

18

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

19

19

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

20

20

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

21

21

150

484.000.000

97.000.000

5.000.000

200.000

22

22

179,3

655.000.000

131.000.000

7.000.000

500.000

23

23

163,2

440.000.000

88.000.000

4.000.000

200.000

24

24

156,9

423.000.000

85.000.000

4.000.000

200.000

25

25

144

388.000.000

78.000.000

4.000.000

200.000

Tổng cộng

3.805,2

12.111.000.000

2.428.000.000