(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/2/2020 do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 ủy quyền như sau:

Bên có tài sản đấu giá: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Địa chỉ: 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Bên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tên tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá,…:

a/ Tên tài sản đấu giá (đấu giá từng tài sản):

-Xe ô tô khách, biển số 51D-2693, nhãn hiệu TOYOTA, 12 chỗ ngồi, số loại HIACE, số máy 2206303, số khung RZH114-9005236, do Việt Nam sản xuất năm 1999 (niên hạn sử dụng: 2019) và thể tích làm việc của động cơ 1.998 cm3.

-Lô máy móc thiết bị đo lường, thử nghiệm, văn phòng đã qua sử dụng, hư hỏng.

*Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá tự chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển, phí, các chi phí khác và nộp thuế giá trị gia tăng, đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo phòng chống cháy nỗ và cam kết xử lý chất thải độc hại về bảo vệ môi trường liên quan đến tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

b/ Nơi có tài sản đấu giá: Số 07 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai.

c/ Tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản thanh lý của Nhà nước thanh lý, hồ sơ pháp lý gồm có các giấy tờ sau:

-Giấy Đăng ký xe ô tô số 170463 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 19/4/2014 (đăng ký lần đầu ngày 13/12/1999).

-Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 8968970 do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai cấp ngày 29/6/2019 (có hiệu lực đến ngày 28/9/2019).

-Chứng thư thẩm định giá số 12162/2019/CT-VIVC ngày 16/12/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam.

-Chứng thư thẩm định giá số 9164/2019/VIVC ngày 16/9/2019 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định chất lượng Việt Nam.

-Quyết định số 1974/QĐ-TĐC ngày 11/9/2019 của Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thanh lý tài sản.

-Quyết định số 2532/QĐ-TĐC ngày 26/11/2019 của Tổng Cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thanh lý tài sản.

Toàn bộ giấy tờ bản chính liên quan đến tài sản đấu giá do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 đang giữ.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ và bước giá:

a/ Giá khởi điểm:

-Xe ô tô khách, biển số 51D-2693: 10.200.000 đồng (Mười triệu, hai trăm ngàn đồng).

-Lô máy móc thiết bị đo lường, thử nghiệm, văn phòng đã qua sử dụng, hư hỏng: 13.630.000 đồng (Mười ba triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng).

b/ Tiền đặt trước tương đương 20% so với giá khởi điểm:

-Xe ô tô khách, biển số 51D-2693: 2.040.000 đồng.

-Lô máy móc thiết bị đo lường, thử nghiệm, văn phòng đã qua sử dụng, hư hỏng: 2.726.000 đồng.

Thời hạn nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Ngày 03, 04 và 05/02/2020 (giờ hành chính). Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh số 060153075312 mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và theo quy định của pháp luật.

c/ Tiền mua hồ sơ:

-Xe ô tô khách, biển số 51D-2693: 50.000 đồng/1bộ.

-Lô máy móc thiết bị đo lường, thử nghiệm, văn phòng đã qua sử dụng, hư hỏng: 50.000 đồng/1bộ.

d/ Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đấu giá tài sản đối với từng cuộc đấu giá, cụ thể:

-Xe ô tô khách, biển số 51D-2693: 100.000 đồng.

-Lô máy móc thiết bị đo lường, thử nghiệm, văn phòng đã qua sử dụng, hư hỏng: 100.000 đồng.

Thời gian và địa điểm liên hệ xem tài sản đấu giá: Ngày 16 và 17/01/2020 (giờ hành chính), tại 07 Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. Liên hệ: Chị Tôn Nữ Như Ngọc tại số 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, số điện thoại: 0935488947.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (cung cấp giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; tài liệu liên quan) và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 03/02/2020 (giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

b/ Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Đối tượng đăng ký: Cá nhân và Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

-Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu;

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản bán đấu giá theo quy định pháp luật;

+Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Hình thức, phương thức, thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói và theo phương thức trả giá lên tại cuộc đấu giá, vào lúc 15 giờ ngày 06/02/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

-Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

-Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

-Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

Phương thức nộp tiền đợt 2 và 3: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 060003133519 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Trung tâm.

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

Thời hạn, phương thức và địa điểm nhận tài sản: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 giao tài sản trực tiếp cho người trúng đấu giá trong vòng 05 ngày làm việc (kể từ ngày Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 nhận được thông báo của Trung tâm về việc người trúng đấu giá nộp đủ tiền). Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá vẫn chưa nhận tài sản thì phải thanh toán tiền lưu kho bãi cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 nếu có.