(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất 07 lô đất chợ Đăk Ơ tại thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. - Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 333,8 m2. - Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn. - Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. - Thời hạn sử dụng: Lâu dài. - Hạ tầng kỹ thuật: Đường láng nhựa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống điện. - Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

Ngày 6/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 6/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 6/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 3