(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2021 do Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV ủy quyền như sau:
Ngày 6/12/2021, đấu giá 2 tàu và các trang thiết bị vật tư hàng hải tại Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1