(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm: Giầy da nam, nữ, dép quai nam các loại. Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 1- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2019.

- Địa điểm đấu giá: Đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước; tiền bán hồ sơ (Có bảng kê chi tiết kèm theo)

Nơi có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 1- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (27/11/2019 và 28/11/2019).

Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Mục 3 Thông báo này).

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền hồ sơ, tiền đặt trước

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/ hồ sơ. ( Một trăm nghìn đồng )

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá ngày 22/11/2019 đến 16h 30’ ngày 03/12/2019.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

- Tiền đặt trước: 3.300.000đồng ( Ba triệu, ba trăm nghìn đồng)

- Thu tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn từ ngày 03/12, 04/12/2019 đến 16h00’ ngày 05/12/2019.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá cả lô.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 1.000.000 đồng/lần trả giá (Một triệu đồng chẵn)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c quy chế này.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3875790 hoặc 3843 688./.

Ngày 6/12/2019, đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 6/12/2019, đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2