(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự ủy quyền như sau:
Ngày 6/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 1
Ngày 6/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ảnh 2