(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng. Địa chỉ: Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất khu đất Nhà văn hóa thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

+ Tổng diện tích: 403,94m2;

+ Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất.

+ Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;  

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

+ Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm là: 4.415.620.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, sáu trăm hai mươi ngàn đồng).

Quyền sử dụng đất 21 lô đất thuộc khu đất mặt tiền đường ĐT 760, khu vực Đồi văn hóa, thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước:

+ Tổng diện tích: 5.365,30 m2;

+ Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư;

+ Tài sản gắn liền với đất: Không (đất trống);

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn;     + Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất một lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm 21 lô là: 20.587.450.000 đồng (Hai mươi tỷ, năm trăm tám mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

Thông tin chi tiết 21 lô đất thuộc khu đất mặt tiền đường ĐT 760, khu vực Đồi văn hóa, thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Ghi chú

1

Lô số 1

250

959.287.000

2

Lô số2

250

959.287.000

3

Lô số 3

250

959.287.000

4

Lô số 4

250

959.287.000

5

Lô số 5

250

959.287.000

6

Lô số 6

250

959.287.000

7

Lô số 7

250

959.287.000

8

Lô số 8

250

959.287.000

9

Lô số 9

250

959.287.000

10

Lô số 10

250

959.287.000

11

Lô số11

250

959.287.000

12

Lô số 12

303,7

1.165.342.000

13

Lô số 13

295,5

1.133.877.000

14

Lô số 14

251,3

964.275.000

15

Lô số 15

250

959.287.000

16

Lô số 16

250

959.287.000

17

Lô số 17

250

959.287.000

18

Lô số 18

250

959.287.000

19

Lô số 19

250

959.287.000

20

Lô số 20

250

959.287.000

21

Lô số 21

264,8

1.016.077.000

Tổng cộng: 21 lô

5.365,3

20.587.450.000

Tất cả các lô đất trên sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất.

4/ Tổng giá khởi điểm là: 25.003.070.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, không trăm lẻ ba triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng).

5/ Nguồn gốc tài sản: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

8/ Số vòng đấu giá: Nhiều vòng cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá

  9/ Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 12/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/12/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- 10/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019 tại khu đất đấu giá (Nhà văn hóa thôn 4 và khu đất mặt tiền đường ĐT 760, khu vực Đồi văn hóa, thôn 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

11/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 07 giờ 30 phút ngày 06/12/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.

13/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 12/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/12/2019, tại 02 địa điểm: Trung tâm phát triển quỹ đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Đăng và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

- Cam kết xem tài sản đấu giá và Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợpk tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ hồ sơ/lô.

14/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.