(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 6/12/2019, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

Tài sản đấu giá: Cho thuê quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Vị trí: Khu đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 7, 8, 13 tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích khu đất: 217.045 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất nuôi trồng thủy sản

- Thời hạn cho thuê đất: 20 năm kể từ ngày UBND huyện phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Hình thức thanh toán tiền thuê đất: Trả tiền hằng năm

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được đầu tư khá hoàn chỉnh (do Công ty CP nuôi và dịch vụ thủy đặc sản đầu tư). Giá trị hạ tầng kỹ thuật đầu tư còn lại được thể hiện rõ tại Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh là 841.444.480 đồng

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM, BƯỚC GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

- Đơn giá khởi điểm:   270 đồng/m2/năm

(Đơn giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí theo quy định)

- Tiền đặt trước:   11.700.000 đồng

- Bước giá:   25 đồng/m2/năm

(Bước giá: Tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi)

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013. có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Một tổ chức, hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân đại diện tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người tham gia đấu giá thuê quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản phải có phương án sản xuất và kế hoạch bảo vệ môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định

V. TIỀN MUA HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 5.000.000 đồng/hồ sơ/lô.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/12/2019 tại thửa đất số 7, 8, 13 tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh T.T.Huế

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Xuân.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 03/12/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 03/12/2019 cho đến 17h00 ngày 05/12/2019. (Tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 06/12/2019.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng trên đơn giá đồng/m2/năm, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang – Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 0234.3958780.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn