(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2019 do Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Địa chỉ: 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá cho thuê: Cho thuê một phần mặt bằng tại tầng hầm B1 tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào mục đích vận hành, khai thác dịch vụ căn tin, cửa hàng tiện lợi, khu vực thư giãn nhằm phục vụ cho nhu cầu ăn, nghỉ trưa, mua sắm của cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động làm việc tại tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Diện tích cho thuê: 1.252 m2. Mức giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/01 tháng (Năm triệu đồng trên một tháng),(Mức giá trên chưa bao gồm chi phí điện, nước và chi phí phát sinh trong quá trình vận hành khai thác dịch vụ căn tin). Thời hạn thuê: 03 năm. (Nộp tiền thuê mặt bằng theo từng năm).

4. Nơi có tài sản đấu giá cho thuê: Tại tầng hầm B1 Trung tâm hành chính Đà Nẵng - Địa chỉ: 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 03/12/2019, địa điểm xem tài sản cho thuê tại Tại tầng hầm B1 Trung tâm hành chính Đà Nẵng - Địa chỉ: 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 03/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 03/12/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 06/12/2019.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 06/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.