(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2018 do Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Vĩnh Lợi ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện Vĩnh Lợi; địa chỉ: ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Nhà kho cho Doanh nghiệp tư nhân Chí Tôn thuê) tại ấp Phước Thạnh I, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; gồm:

- Quyền sử dụng đất: Tổng diện tích: 1.856m2, trong đó: Diện tích đất đấu giá: 1.159,69m2, diện tích đất thuộc hành lang lộ giới: 696,31m2 (không đấu giá); mục đích sử dụng đất: Đất ở; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Giá trị quyền sử dụng đất: 4.689.786.000 đồng.

- Công trình xây dựng trên đất; gồm: Nhà ở: Diện tích: 185,67m2; Kết cấu: Móng, khung cột BTCT; tường xây, sơn nước; nền gạch ceramic + láng ximăng, vì kèo BTCT, xà gồ gỗ dầu, trần nhựa, mái tole; gồm 04 phòng. Cổng rào sắt: 7,65m2; Cổng rào B40: 5m2; Hàng rào BTCT: 25,18m2; Hàng rào kẽm gai: 170,1m2. Giá trị tài sản trên đất: 222.546.000 đồng.

- Nguồn gốc và cơ sở pháp lý của tài sản: Tài sản Nhà nước do UBND huyện Vĩnh Lợi quản lý bán qua hình thức đấu giá theo Quyết định số: 837/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Bạc Liêu; Công văn số: 2072/UBND-KT ngày 23/5/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu; Quyết định số: 214/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt lại giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với cơ sở nhà đất tại ấp Phước Thạnh I, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi (là Nhà kho cho Doanh nghiệp tư nhân Chí Tôn thuê).

4. Giá khởi điểm: 4.912.332.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm mười hai triệu, ba trăm ba mươi hai ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 15/11 đến ngày 03/12/2018, tại ấp Phước Thạnh I, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi.

6. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng, nộp ngày 03,04,05/12/2018 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/11/2018 đến 17 giờ ngày 03/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy chế đấu giá thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 06/12/2018 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.