(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 06 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (địa chỉ: khóm 5, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) như sau:

Quyền sử dụng đất của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, tọa lạc tại đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang (giáp ranh Chùa Huỳnh Đạo).

* Diện tích 10.160m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, gồm:

+ 157m2 đất (thuộc thửa số 86, tờ bản đồ số 21; thời hạn sử dụng đất đến ngày 04/10/2068; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần; GCN quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH07547 do UBND thành phố Châu Đốc cấp ngày 05/10/2018, nhận tặng cho do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Đốc cấp thay đổi ngày 17/10/2018).

+ 10.003m2 đất (thuộc thửa số 38, tờ bản đồ số 30; thời hạn sử dụng đất đến ngày 02/11/2051; GCN quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS06423 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 23/5/2017, nhận tặng cho do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Châu Đốc cấp thay đổi ngày 12/6/2018).

* Giá khởi điểm: 36.576.000.000đồng (Ba mươi sáu tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính, từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 03/12/2018 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 15 và 16/11 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 5% (năm phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: trả giá trực tiếp bằng lời nói hoặc bằng phiếu kín.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.