(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/12/2018 do Ban quản lý cồn bãi huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau:
Ngày 6/12/2018, đấu giá Nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 6/12/2018, đấu giá Nghêu thịt tại tỉnh Tiền Giang ảnh 2