(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 489 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 06/11/2019.
Ngày 6/11: 3/489 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 6/11: 3/489 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 486 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: UBND xã Hùng Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đăng tải TBMCH (Số thông báo là: 20191104000 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng. 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đăng tải 02 TBMT dự án Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 1 (Số thông báo là: 20191113442 - 00, thời điểm đăng tải 09 giờ 47 ngày 06/11/2019) dự kiến phát hành HSMT từ 09 giờ 50 ngày 09/11/2019 và dự án Khu dân cư nông thôn mới Đại Thành, thị xã Ngã Bảy (Số thông báo là: 20191113712 - 00, thời điểm đăng tải 10 giờ 20 ngày 06/11/2019) dự kiến phát hành HSMT từ 14 giờ ngày 09/11/2019. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.