(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2021 do Trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn ủy quyền như sau:

Thanh lý phá dỡ dãy 02 phòng học và 01 văn phòng của trường tiểu học thị trấn Sóc Sơn. Giá khởi điểm: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

Trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn

Ngày 6/11/2021, đấu giá thanh lý phá dỡ tại Trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn, Kiên Giang ảnh 1
Ngày 6/11/2021, đấu giá thanh lý phá dỡ tại Trường Tiểu học thị trấn Sóc Sơn, Kiên Giang ảnh 2