(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2021 do Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất tại một số Khu dân cư trên địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Ủy ban nhân dân thành phố Sông Công (Cơ quan đại diện: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Sông Công)

Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 1
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 2
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 3
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 4
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 5
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 6
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 7
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên ảnh 8