(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền ủy quyền như sau:

12 lô đất tại Khu dân cư trung tâm xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền

Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4