(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2021 do UBND huyện Đoan Hùng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 08 ô đất tại khu Tràn Phai, khu 4 xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Diện tích: 100m2/ô đất. Giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m2 Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/ô đất Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ.

UBND huyện Đoan Hùng (Hội đồng XLĐGQSD đất)

Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 ô đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 6/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 08 ô đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 2