(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 166/2020/HĐDVĐGTS, ngày 22/10/2020 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: Số 02 Tôn Thất Tùng, Thành Phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá Tang vật vi phạm hành chính gồm Gỗ các loại, một số Lâm sản khác và phương tiện, công cụ hư hỏng bán phế liệu. Cụ thể:

Lô 1: Tang vật vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm ban hành quyết định tịch thu gồm: 46,062 m3 Gỗ tròn, xẻ các loại; 02 ster củi; 3.890 kg gốc; 4.500 kg củi và 210 kg sắt phế liệu; Giá khởi điểm lô 01: 622.777.000 đồng.

Lô 2: Tang vật vi phạm hành chính do Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 ban hành quyết định tịch thu gồm 4,621 m3 gỗ xẻ; Giá khởi điểm lô 2: 50.000.000 đồng

Lô 3: Tang vật vi phạm hành chính do Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 ban hành quyết định tịch thu gồm 7,330 m3 gỗ tròn, xẻ; Giá khởi điểm lô 3: 59.880.000 đồng.

Lô 4: Tang vật vi phạm hành chính do Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 3 ban hành quyết định tịch thu gồm 1,296 m3 gỗ xẻ; 300 kg gốc gỗ Dầu và 490 kg sắt phế liệu; Giá khởi điểm lô 4 : 7.648.000 đồng

Tổng giá khởi điểm của 04 lô tài sản: 740.255.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 01: 500.000 đồng; Lô 02: 100.000 đồng; Lô 03: 150.000 đồng; Lô 04: 50.000 đồng;

Thời gian xem tài sản: Ngày 29/10/2020 và 30/10/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá (Liên hệ Chi cục Kiểm lâm để được giới thiệu xem tài sản)

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 23/10/2020 đến 17 giờ 00’ ngày 02/11/2020 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và từ 07 giờ đến 17 giờ ngày 03/11/2020 tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai (trong giờ hành chính)

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 03/11/2020 đến 16 giờ 00 phút, ngày 05/11/2020. (Giờ hành chính). Tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 06/11/2020

Địa điểm: Tại Hội trường Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên. Đấu giá từng lô tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.