(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 20/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 15/10/2020 giữa Sở Tài chính tỉnh Long An và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 57, Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - trụ sở chính tại số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Long An: 188 Hùng Vương, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Nguồn gốc: Tài sản được Sở Tài chính tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 4649/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh .

- Tình trạng pháp lý: Tài sản được đưa ra đấu giá theo các văn bản sau:

+ Quyết định số 3725/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Long An;

+ Mảnh Trích đo địa chính số 07-2020 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 19/11/2019;

+ Quyết định số 4649/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

+ Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trên địa bàn thành phố Tân An;

+ Quyết định số 1135/QĐ-STC ngày 23/3/2020 của Sở Tài chính tỉnh Long An về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản;

+ Văn bản số 4439/STC-QLGCS ngày 09/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Long An về việc tổ chức đấu giá đối với tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

5. Đặc điểm tài sản

a. Thông tin về quyền sử dụng đất

- Vị trí: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 250, tờ bản đồ số 7, loại đất ở đô thị.

- Diện tích khu đất: Theo Mảnh Trích đo địa chính số 07-2020 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 19/11/2019, quyền sử dụng đất diện tích thực tế của thửa đất là 183.4m2 (trong đó, diện tích lộ giới 16m2, diện tích chỉ giới xây dựng 16m2) so với giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất diện tích 190.1m2, giảm 6.7m2 do đo đạc cấp giấy.

- Mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

- Vị trí tiếp giáp:

+ Đông giáp: đường Nguyễn Đình Chiểu;

+ Tây giáp: thửa số 19, tờ bản đồ số 10 hộ Nguyễn Văn Khá;

+ Nam giáp: thửa số 21, tờ bản đồ số 10 hộ Hà Văn Xê;

+ Bắc giáp: thửa số 252, hộ Nguyễn Văn Khá.

b. Công trình xây dựng trên đất: Nhà làm việc (02 tầng)

- Năm đưa vào sử dụng: trước năm 1993;

- Diện tích xây dựng: 357.80m2;

- Diện tích sàn sử dụng: 357.80m2;

c. Nơi có tài sản: số 12, Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.

6. Giá khởi điểm của tài sản

- Quyền sử dụng đất diện tích 183.4 m2, thuộc thửa số 250, tờ bản đồ số 7, loại đất ở đô thị. Giá khởi điểm: 10.122.580.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng).

- Công trình xây dựng trên đất – Nhà làm việc. Giá khởi điểm: 723.675.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Tổng giá khởi điểm: 10.846.255.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí ( nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

- Tiền đặt trước (20%): 2.169.251.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, hai trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian: từ 08h00 ngày 28/10/2020 đến 16h30 ngày 03/11/2020 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá

Thời gian: từ 08h00 ngày 19/10/2020 đến 16h30 ngày 03/11/2020 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An: 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Điện thoại: 0888.154.369 – 0888.164.369

9. Thời gian đóng tiền đặt trước: ngày 03/11/2020, ngày 04/11/2020 và ngày 05/11/2020 (Trong giờ hành chính).

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau của Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 140.10.00.2133.133 mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Sài Gòn.

10. Thời gian tổ chức công bố giá và đấu giá: 09h00 ngày 06/11/2020.

11. Địa điểm tổ chức công bố giá và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Long An, địa chỉ: 188 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

12. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Nếu khách hàng tham gia đấu giá không cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định ngày 03/11/2020, ngày 04/11/2020 và ngày 05/11/2020 (Trong giờ hành chính) thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

13. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá (không được thấp hơn giá khởi điểm + thêm ít nhất 1 bước giá) (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2).

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

+ Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản (tổ chức đấu giá lại);

+ Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

+ Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2 , 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của vòng 2 (là giá cao nhất đã trả ở vòng 1).

Bước giá: Người có tài sản quy định.

Phương thức đấu giá: trả giá lên.

(Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá. Phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận (nếu có) người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hợp thức hóa, tự chịu mọi khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí phát sinh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Người mua trúng đấu giá phải sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).