(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ Đất tỉnh Cà Mau ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Địa chỉ số 15/2 đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2. Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ Đất tỉnh Cà Mau; Địa chỉ: số 65-67, khóm 7, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 14h00 ngày 06/11/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Địa chỉ: số 15/2 đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

4. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất

1. Thông tin tài sản;

- Đất có diện tích: 213,5m2. Hiện trạng: Đất trống.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Nơi có tài sản đấu giá: Thửa số 18, đường Quang Trung, khóm 2, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

5. Giá khởi điểm của tài sản trong trường hợp công khai giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 6.988.923.000đồng (bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu, chín trăm hai mươi ba ngàn đồng)

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% của giá khởi điểm / hồ sơ; Nhận tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngảy làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá);

Tài khoản giao dịch của Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi;

+ Tài khoản số 016191600001, tại Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cà Mau;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ /hồ sơ;

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá đến 16/10/2020;

- Địa điểm: tại thửa số 18, đường Quang Trung, khóm 2, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; (Phải đăng ký công ty trước 1 ngày phương tiện tự túc)

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong khoảng thời gian liên tục kể từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá đến 16/10/2020, Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Địa chỉ: Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, Phường 4, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

8. Thời gian, địa điểm, bán và nhận hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Công ty bán và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày thông báo niêm yết việc đấu giá đến 16h00 ngày 03/11/2020; (hết hạn)

+ Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: tại Công ty Đấu giá hợp danh Đất Mũi - Số 15/2 đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Phải thực hiện đúng theo Điều 38, Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (Đơn tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi phát hành);

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, (Các giấy tờ trên phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định).

- Người trúng đấu giá tự đăng ký kê khai và làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản và nộp các khoản phí, lệ phí, chi phí liên quan đến việc đăng ký thủ tục tài sản (nếu có);

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đến trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá phải mang theo giấy CMND (mang bản chính đối chiếu).

9. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực triếp bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

Khách hàng muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi - Số 15/2 đường Lâm Thành Mậu, Khóm 4, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, điện thoại 0290 -3540409- 0913653052.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)