(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Agribank Chi nhánh Hóc Môn ủy quyền như sau:
Ngày 6/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 9, TPHCM ảnh 1