(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 13/10/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành - Địa chỉ: Đường N9, Khu TTHC huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, mục đích sử dụng, nguồn gốc tài sản

Tài sản đấu giá

Khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại Chơn Thành, gồm:

Đất thương mại, dịch vụ (đất xây dựng Trung tâm thương mại).

Đất ở tại đô thị (xây nhà ở kết hợp thương mại).

Đất sử dụng vào mục đích công cộng (không kinh doanh), gồm:

+ Đất giao thông.

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (công viên, cây xanh).

Vị trí: Khu đất tọa lạc tại khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, có tứ cận tiếp giáp như sau:

Phía Bắc: giáp đường Nguyễn Huệ;

Phía Nam: giáp đường Phước Long;

Phía Đông: giáp đường giao thông theo quy hoạch;

Phía Tây: giáp đường giao thông theo quy hoạch.

Diện tích: Tổng diện tích khu đất: 30.101,9m2, trong đó:

Diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất: 16.528,6m2, gồm:

+ Đất thương mại, dịch vụ: 6.619,3m2 (đất xây dựng Trung tâm thường mại).

+ Đất ở tại đô thị: 9.909,3m2 (xây nhà ở kết hợp thương mại).

Diện tích đất không đấu giá quyền sử dụng đất: 13.573,3m2, gồm:

Đất sử dụng vào mục đích công cộng (không kinh doanh): 13.573,3m2, trong đó:

+ Đất giao thông: 10.897,0m2.

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (công viên, cây xanh): 2.676,3m2.

Quy hoạch xây dựng và hạ tầng: Khu Trung tâm thương mại Chơn Thành đã được UBND huyện Chơn Thành phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tại Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 12/11/2019.

Hiện trạng khu đất đấu giá: Khu đất đã giải phóng mặt bằng (đất trống).

3. 2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

Mục đích sử dụng đất:

Đất thương mại, dịch vụ: 6.619,3m2.

Đất ở tại đô thị: 9.909,3m2.

Đất sử dụng vào mục đích công cộng (không kinh doanh): 13.573,3m2, trong đó:

+ Đất giao thông: 10.897,0m2.

+ Đất khu vui chơi, giải trí công cộng (công viên, cây xanh): 2.676,3m2.

Hình thức sử dụng đất:

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở đô thị.

Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với đất thương mại, dịch vụ.

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất sử dụng vào mục đích công cộng (không kinh doanh).

Thời hạn sử dụng đất:

Đất ở: Thời hạn sử dụng đất là 50 (năm mươi) năm.

Đất thương mại dịch vụ: Thời hạn sử dụng đất là 50 (năm mươi) năm.

Đất sử dụng vào mục đích công cộng: Thời hạn sử dụng đất là 50 (năm mươi) năm.

3.3. Tổng giá khởi điểm: 232.081.705.000đ (Hai trăm ba mươi hai tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm linh năm nghìn đồng).

3.4 Nguồn gốc tài sản: Tài sản công được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá.

4.1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/10/2020 đến 16h00 ngày 03/11/2020 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4.2. Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 14/10/2020 đến 16h00 ngày 03/11/2020 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

4.3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 03/11/2020 (Trong giờ hành chính) tại khu đất đấu giá (Khu phố 6, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

4.4. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 06/11/2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, liên tục tại cuộc đấu giá, tối thiểu 02 vòng, tối đa: không hạn chế số vòng. Trả giá liên tục cho đến khi không còn người tiếp tục trả giá thì người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá của mỗi vòng đấu: 05% (Năm phần trăm) giá khởi điểm của từng vòng đấu

Tiền đặt trước: 15% (Mười lăm phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm DVĐGTS vào ngày 03/11/2020. Nếu tổ chức tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước thời gian quy định thì phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

Tổ chức tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

Đối tượng được tham gia đấu giá

Tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước cấp thẩm quyền phê duyệt, thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện Khu Trung tâm thương mại nhà ở để bán kết hợp cho thuê.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức tham gia đấu giá có đơn đề nghị được tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành.

Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư.

Không vi phạm quy của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình thương mại dịch vụ, nhà ở kết hợp thương mại, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 12/11/2019; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, nước thải…

Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Có phương án đầu tư triển khai thực hiện đầu tư xây dựng trên khu đất theo quy hoạch được phê duyệt. Trong đó nêu cụ thể về nguồn vốn, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành toàn bộ dự án trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành

Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật; Bản sao có chứng thực giấy CMND/Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá hoặc không trực tiếp tham gia cuộc đấu giá mà ủy quyền cho người khác đi đăng ký tham gia đấu giá thay hoặc thực hiện tham gia cuộc đấu giá thay thì phải có văn bản uỷ quyền có công chứng theo quy định của pháp luật, có CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền (Nếu có)..

Bản sao giấy nộp tiền đặt trước.

Bản chính văn bản cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác theo quy định tại khoản 3, Điều 1, Nghị định 43/2012/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013.

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập xác nhận, trong đó thể hiện mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án dự kiến. Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án dự kiến.

Chứng từ hoặc hồ sơ chứng minh của việc huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Phương án triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trên khu đất theo quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt. Trong đó nêu cụ thể về nguồn vốn, quy mô hạng mục đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện và thời gian hoàn thành toàn bộ dự án trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216;

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chơn Thành - Địa chỉ: Đường N9, Khu TTHC huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước – ĐT: 02713.660678.