(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá, đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá.

- Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước.

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất huyện Bá Thước.

3. Thông tin tài sản bán đấu giá.

3.1. Tài sản đấu giá:

- Mặt bằng số 01:

+ Vị trí: Khu đất đấu giá bao gồm 16 lô đất trên địa bàn thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (tờ bản đồ số 14):

+ Phía Đông Bắc: Giáp với Quốc lộ 217;

+ Phía Tây Bắc: Giáp với khu dân cư;

+ Phía Đông Nam: Giáp với đất sản xuất nông nghiệp;

+ Phía Tây Nam: Giáp với mương tiêu nước thôn Muỗng Do.

+ Tổng diện tích đất đấu giá: 2.491,0m2 (Hai nghìn bốn trăm chín mươi mốt mét vuông) được quy hoạch với tổng 16 lô đất. (Có phụ lục kèm theo).

- Mặt bằng số 02:

+ Vị trí: Khu đất đấu giá bao gồm 02 lô đất trên địa bàn thôn Kéo, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (tờ bản đồ số 15):

+ Phía Đông Bắc: Giáp với Quốc lộ 217;

+ Phía Tây Bắc: Giáp với đất sản xuất nông nghiệp;

+ Phía Đông Nam: Giáp với khu dân cư;

+ Phía Tây Nam: Giáp với đường dân sinh.

+ Tổng diện tích đất đấu giá: 310,0m2 (ba trăm mười mét vuông) được quy hoạch với tổng 02 lô đất. (Có phụ lục kèm theo).

3.2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Từ 2.000.000 đồng/m2 đến 3.200.000 đồng/m2 (Từ hai triệu đồng trên một mét vuông đến ba triệu hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông). Mức giá cụ thể của các lô: (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

3.3. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ. (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

3.4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/01 hồ sơ. (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định của Pháp luật.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá.

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu phát hành (có dấu đỏ);

- Phiếu trả giá (theo mẫu do Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu ban hành, có đóng dấu đỏ và kèm theo phong bì đựng phiếu);

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD; sổ hộ khẩu,….

4.3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định trong thời hạn thông báo;

- Người tham gia đấu giá đăng ký lô đất đấu giá trong đơn đăng ký và nộp đủ tiền đặt trước tương ứng với các lô đất đã đăng ký;

- Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật. Trong Giấy uỷ quyền phải nêu rõ việc uỷ quyền, họ tên, địa chỉ, số Chứng minh thư nhân dân, chữ ký của người uỷ quyền; người được uỷ quyền và phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định;

- Không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016.

5. Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá mỗi một lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

6.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá, khách hàng trả giá theo 01m2.

6.2. Phương thức đấu giá: trả giá lên. Khách hàng phải trả từ giá khởi điểm trở lên mới là giá trả hợp lệ.

6.3 Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách hàng tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.(Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian tổ chức.

7.1. Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, bản vẽ MBQH khu đất đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 20/10/2020 đến ngày 03/11/2020 (trong giờ hành chính).

7.2. Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ và phiếu trả giá tham gia đấu giá: từ ngày 20/10/2020 đến ngày 03/11/2020 (trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu và tại UBND xã Điền Trung.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 05/11/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

- Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_nộp tiền đặt trước [lô đất số ….,Thuộc MB số …. Tại xã Điền Trung, huyện Bá Thước].

7.4. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 8h00 ngày 06/11/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi chi tiết khách hàng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, Số 76 đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên TP. Thanh Hoá. ĐT: 032.986.9890/0904.235.586./.

PHỤ LỤC

Chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất mặt bằng số 01 tại thôn Muỗng Do, mặt bằng số 02 tại thôn Kéo, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa được UBND huyện Bá Thước phê duyệt tại Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 (Phụ lục kèm Hợp đồng số 03- BT/2020/HĐDV ngày 13 tháng 10 năm 2020).

Ngày 6/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 6/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2