(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Trường Trung học cơ sở Trần Phú ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 104 ngày 19/10/2020 được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

1. Người có tài sản đấu giá: Trường Trung học cơ sở Trần Phú. Địa chỉ: 157 đường TTN 08- KP6, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tài sản đấu giá: Quyền quản lý và khai thác căn tin và bãi xe tại Trường Trung học cơ sở Trần Phú thời hạn 05 (năm) năm, từ năm học 2020-2021 đến 2024-2025 (40 tháng)

4. Giá khởi điểm: 680.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng) VAT=0

Hồ sơ pháp lý của tài sản gồm có các giấy tờ sau: Tài sản nhà nước

- Công văn số 57/TP-CV ngày 11/9/2020 của Trường Trung học cơ sở Trần Phú về việc ký hợp đồng tổ chức đấu giá quyền quản lý và khai thác căn tin.

- Tờ trình số 62/TTr-TPngày 30/7/2020 Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

- Đề án số 05/ĐA-TPngày 09/9/2020 Trường Trung học cơ sở Trần Phú về việc đề nghị phê duyệt đề án sử dụng tài sản công.

- Biên bản họp liên tịch ngày 15/10/2020 của Trường Trung học cơ sở Trần Phú v/v xác định giá khởi điểm đấu giá.

5. Nơi có tài sản đấu giá: 157 đường TTN 08- KP6, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời gian xem tài sản: Ngày 29/10/2020 đến ngày 30/10/2020, Liên hệ: 157 đường TTN 08- KP6, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y các lại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Người đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải người đại diện pháp nhân theo quy định pháp luật, không giải quyết những trường hợp đăng ký thay, cho mượn, cho thuê.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo copy kèm bản chính để đối chiếu;

+ Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND; Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra.

* Các điều kiện đi kèm:

- Đối tượng đăng ký: là Tổ chức hoặc Hộ Kinh doanh cá thể có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề và có kinh nghiệm từ 05 năm liên tục trở lên về dịch vụ khai thác căn tin tại Trường học của Nhà nước (kèm theo bản sao y: Hợp đồng đã ký kết với đơn vị thực hiện và Hóa đơn).

- Người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các quy định khác của Trường Trung học cơ sở Trần Phú.

8. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 03/11/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 03/11/2020 đến ngày 05/11/2020 (Tuy nhiên người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận với Trung tâm).

10. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Bước giá:

- Đặt trước: 20%

- Hồ sơ: 500.000 đồng

- Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước. Do người có tài sản quyết định.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, số TK 060153075312 mở tại Sacombank - CN Trung tâm hoặc Người tham gia đấu giá và Trung tâm có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh Ngân hàng trước ngày mở cuộc đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06/11/2020.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

14. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Ngay sau khi trúng đấu giá người mua phải nộp số tiền tương đương 03 tháng so với giá trúng đấu giá; ký kết Hợp đồng Mua bán (thuê) tài sản đấu giá để đảm bảo thời gian thực hiện Hợp đồng và không được tính lãi suất. Trường Trung học cơ sở Trần Phú hoàn trả lại số tiền này cho người trúng đấu giá sau khi thanh lý Hợp đồng và nộp số tiền khai thác căn tin mỗi kỳ tháng vào ngày cuối tháng.

15. Thời hạn giao tài sản: Bên có tài sản có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày bên có tài sản ký kết Hợp đồng mua bán (thuê) tài sản với người mua trúng đấu giá.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh rất mong sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.