(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Phòng tài chính kế hoạch quận 3 ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 112 ngày 14/10/2020 được ký kết giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) với Phòng tài chính kế hoạch quận 3.

Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính kế hoạch quận 3

Địa chỉ: 99-99A Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. HCM.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá:

Ngày 6/11/2020, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 1
Ngày 6/11/2020, đấu giá lô xe ô tô tại TPHCM ảnh 2

Ghi chú:

Người mua được tài sản đấu giá tự lo chi phí bốc xếp, vận chuyển, có trách nhiệm đóng thuế VAT, thanh toán lệ phí và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản trúng đấu giá theo quy định (nếu có).

4. Giá khởi điểm: 168.675.000 đồng

Số tiền bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng.

Tài sản thanh lý nhà nước, hồ sơ pháp lý gồm:

Quyết định số 386/UBND ngày 07/02/2020 của Ủy ban Nhân dận thành phố Hồ Chí Minh về thanh lý tài sản công;

Công văn số 453/TCKH ngày 05/10/2020 của Phòng tài chính kế hoạch quận 3 về việc tổ chức bán đấu giá tài sản;

Bảng kê chi tiết xe ô tô 04 bánh các loại.

5. Nơi có tài sản đấu giá: 99-99A Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời gian xem tài sản: Ngày 21/10/2020 đến ngày 22/10/2020, Liên hệ: a Hùng (Phòng TCKH): 0908.1313.99.

7. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ và tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:

+Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm).

+Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn 03 tháng hoặc bản photo copy kèm bản chính để đối chiếu.

+Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

+Giấy ủy quyền có xác nhận của tổ chức hoặc cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Người đến đăng ký mua tài sản đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình Giấy CMND hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra (riêng đối với tài sản là bất động sản cần bổ sung thêm hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú).

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Là tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đúng quy định và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá.

Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp;

Thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí cho nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; chi trả tiền điện, nước, internet, thông tin liên lạc…

8. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 03/11/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 03/11/2020; 04/11/2020 và 05/11/2020 (trong giờ hành chính) (Tuy nhiên người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận với Trung tâm).

10. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Bước giá:

- Đặt trước: 20%

- Hồ sơ: 200.000 đồng

- Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước. Do người có tài sản quyết định

Lưu ý: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, số TK 060153075312 mở tại Sacombank - CN Trung tâm, hoặc Người tham gia đấu giá và Trung tâm có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh Ngân hàng trước ngày mở cuộc đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06/11/2020.

13. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

14. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản:

Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

15. Thời hạn giao tài sản: Bên có tài sản có nghĩa vụ giao tài sản cho người mua trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày đấu giá thành.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh rất mong sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.