(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 62/20/HĐDV-ĐGTS ngày 23 tháng 10 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III.

Tài sản đấu giá: Xe ô tô đã qua sử dụng theo danh mục đính kèm Quyết định số 30/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 21/9/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III về việc phê duyệt thanh lý tài sản theo hình thức đấu giá.

Giá khởi điểm: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Giá trên không bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT), người mua được tài sản phải chịu mọi chi phí di dời, vận chuyển.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III thanh lý theo quy định.

Đặc điểm của tài sản: Theo chứng thư thẩm định giá số 1522/CT-MBTV ngày 09/09/2020 của Chi nhánh Miền Bắc Công ty TNHH Thẩm định giá Tín Việt.

Lưu ý: Tài sản được bán theo hiện trạng, khách hàng xem tài sản trước khi nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và chịu mọi trách nhiệm, không khiếu nại, khiếu kiện về chất lượng tài sản đấu giá nếu mua được tài sản.

Tiền đặt trước: 15% so với giá khởi điểm nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, nộp phiếu trả giá theo biên bản bốc thăm khi đăng ký tham gia đấu giá) theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức bán đấu giá:

Các cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính từ ngày 26/10/2020 đến 17h00 ngày 03/11/2020, tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ

Thời gian đóng tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 03/11/2020, ngày 04/11/2020 và ngày 05/11/2020 (trừ trường hợp Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác), nộp vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 02/11/2020 đến 17h00 ngày 03/11/2020, xem tại số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá: lúc 14h45 ngày 06/11/2020.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại số 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản: Người trúng đấu giá nộp 100% tiền trúng đấu giá (sau khi trừ tiền đặt trước đã nộp) cho Viện Sinh học nhiệt đới trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành.

Địa chỉ liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang - 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 39100057.

Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương III - 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.38978795

Ngày 6/11/2020, đấu giá lô xe ô tô đã qua sử dụng tại TPHCM ảnh 1
Ngày 6/11/2020, đấu giá lô xe ô tô đã qua sử dụng tại TPHCM ảnh 2