(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 6/11/2020, đấu giá khoản nợ của khách hàng Phạm Xuân Nam tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1