(BĐT) - Ban xử lý hàng tồn – Công ty TM & XNK Viettel (VTLimex) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 như sau:
Ngày 6/11/2020, đấu giá điện thoại, sim, laptop và máy móc thiết bị tại Hà Nội ảnh 1