(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Trung Tâm Huấn Luyện và Thi Đấu TDTT Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung Tâm Huấn Luyện và Thi Đấu TDTT Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 188 đường 23/8, Phường 8, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng giữ xe, diện tích 10m x 15m và quầy nước giải khát, diện tích 5m x 4m, thời gian cho thuê trong 12 tháng tại nhà thi đấu Đa Năng. Địa chỉ: Khu Đô thị mới, Khóm 1, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn gốc: Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt Đề án khai thác, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

4. Giá khởi điểm cho thuê: 84.000.000 đồng/12 tháng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/11/2020 đến 17 giờ ngày 03/11/2020 tại nơi tài sản tọa lạc.

6. Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng nộp ngày 03; 04; 05/11/2020 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu

(số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

7. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/9/2020 đến 17 giờ ngày 03/11/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

(trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu thuê tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 06/11/2020.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.