(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 do Viễn thông Trà Vinh ủy quyền như sau:
Ngày 6/11/2020, đấu giá cáp đồng không sử dụng tại tỉnh Trà Vinh ảnh 1