(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 như sau:
Ngày 6/11/2020, đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Đầu tư Phước Sơn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn ảnh 1