(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/11/2020 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Củ Chi ủy quyền như sau:
Ngày 6/11/2020, đấu giá 2 xe ô tô tại TPHCM ảnh 1