(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 13.840.000 cổ phần Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 6/11/2020 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn (không sản xuất tại trụ sở).

Vốn điều lệ: 293.500.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 13.840.000 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 06/11/2020

Giá khởi điểm: 26.700 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 13.840.000 cổ phần

Ngày phát hành: 06/11/2020