(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo đấu giá quyền thuê tài sản vào ngày 6/10/2021 do Trung tâm Phụ nữ và Phát triển ủy quyền như sau:

Quyền thuê tài sản tại địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, cụ thể là: Tài sản 1 (TS 03-A): Phòng làm việc là khu nhà hàng tầng 4 khối nhà A (không bao gồm diện tích trước cửa cầu thang máy và thang bộ), diện tích: 343m2. + Đơn giá khởi điểm: 200.000 đồng/m2/tháng + Thời gian thuê: 02 năm + Tổng giá khởi điểm: 1.646.400.000 đồng/2 năm + Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá: 85.000.000 đồng + Thời gian cho thuê tối đa 5 năm (60 tháng) + Sau khi hết hạn hợp đồng cho thuê tài sản, căn cứ kết quả đấu giá và hợp đồng thuê tài sản lần đầu sẽ cho gia hạn thời gian thuê theo từng năm. Thời gian thuê tối đa là 5 năm (60 tháng) Lưu ý: Giá cho thuê là giá trúng đấu giá và được áp dụng trong 02 năm đầu tiên của thời gian thuê, từ năm thứ 03 trở đi, đơn giá sẽ tăng thêm tối đa 10% so với giá trúng giá ban đầu (áp dụng đối với hợp đồng có thời gian thuê từ 2 năm trở lên). Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 10%.

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 1
Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 2
Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 3
Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền thuê tài sản tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hà Nội ảnh 4