(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/10/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 13 thửa đất tại các xã Bản Lầu, Pha Long, Lùng Vai và thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau: - Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, đất ở nông thôn; - Thời hạn sử dụng: Lâu dài; - Diện tích: Từ 100m2 đến 241m2/ thửa đất; - Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương

Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 6/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai ảnh 5