(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/10/2021 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá ủy quyền như sau:

Đấu giá xe ô tô MITSUBISHI biển số 36B-0667, Giấy đăng ký xe ô tô số A0000722 do Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 18/4/1997 cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa và xe ô tô MITSUBISHI biển số 36B-0685, Giấy đăng ký xe ô tô số A0006725 do phòng CSGT- Công an tỉnh Thanh Hóa cấp cho Ban QL Giao thông Nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá

Ngày 6/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hoá ảnh 1
Ngày 6/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hoá ảnh 2
Ngày 6/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hoá ảnh 3
Ngày 6/10/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Thanh Hoá ảnh 4