(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/10/2021 do Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Ngày 6/10/2021, đấu giá 01 tàu vận tải biển tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1