(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam Chi nhánh 2 thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/10/2020 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 140/HĐDV-ĐGTS ngày 16/9/2020 được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam về việc thanh lý tài sản Nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Xe ô tô đã qua sử dụng, biển kiểm soát số 62P-0672, loại xe ô tô khách (16 chổ ngồi), nhãn hiệu: Mercedes Benz, số loại: MB 140, nước sản xuất: Việt Nam, năm sản xuất: 2004, số máy: 66291110167026, số khung: KPD66111853908180, chất lượng còn lại 20%. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)

- Lưu ý: Đơn vị có tài sản đấu giá (Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An) có nghĩa vụ nộp phí sử dụng đường bộ chưa nộp kể từ ngày hết hiệu lực đăng kiểm cho đến khi bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 29/9/2020 và ngày 30/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: liên hệ tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Long An để được hướng dẫn (Số 74, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 16.000.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/9/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/10/2020.

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam số 428828888; tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh tỉnh Long An.

- Bước giá chênh lệch tối thiểu là 2.000.000 đồng/lần trả giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp hồ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá đến 16 giờ 30 phút ngày 01/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 02/10/2020 khi nộp phiếu trả giá người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

- Địa điểm nộp hồ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định) cho người thay thế mình tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu)

- Bản sao CMND hoặc giấy tờ thay thế khác.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 06/10/2020.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức đấu giá trong một cuộc đấu giá (Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp khi đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam (Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc điện thoại số 0966607744, 0397766794 để biết thêm chi tiết./.