(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 6/1/2022 do Chi cục Phát hành và Kho quỹ ủy quyền như sau:

Bán đấu giá xe ô tô: Lô số 1: Xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Pajero 3.0, BSKS 50A-00389; Lô số 2 : Xe ô tô 9 chỗ hiệu Land Cruiser 5.0, BSKS 50A-00373.

Chi cục Phát hành và Kho quỹ

Ngày 6/1/2022, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 6/1/2022, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 6/1/2022, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 3