(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/1/2020 do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:
Ngày 6/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 6/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 2
Ngày 6/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 3
Ngày 6/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum ảnh 4