(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/1/2020 do Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh ủy quyền như sau:
 

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh. Địa chỉ: TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 13 lô đất tại Thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, bao gồm

Thửa đất số 260, Quốc lộ 13, khu phố Ninh Phú và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất gồm 01 nhà cửa vật kiến trúc (có diện tích sàn là 256m2)

Diện tích thửa đất: 182,6m2 (Một trăm tám mươi hai phẩy sáu mét vuông)

Giá khởi điểm: 4.231.881.000 đồng (Bốn tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu tám trăm tám mươi mốt ngàn đồng)

05 lô đất Khu dân cư khu phố 4, khu phố Ninh Thái (Lô 27 và từ lô 30 đến 33)

Tổng diện tích: 285,8m2 (Hai trăm tám mươi lăm phẩy tám mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 651.069.880 đồng (Sáu trăm năm mươi mốt triệu không trăm sáu mươi chín ngàn tám trăm bảy mươi chín phẩy bảy mươi đồng)

07 lô đất Khu dân cư đường Nguyễn Du, khu phố Ninh Phước (Từ lô 02 đến lô 08)

Tổng diện tích: 2.379,7 m2 (Hai ngàn ba trăm bảy mươi chín phẩy bảy mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 14.298.198.568 đồng (Mười bốn tỷ hai trăm chín mươi tám triệu một trăm chín mươi tám ngàn năm trăm sáu mươi bảy phẩy sáu mươi đồng)

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị

Thời gian sử dụng: Lâu dài

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước cho thuê có thu tiền sử dụng đất hàng năm.

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô (Có danh sách chi tiết kèm theo)

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/12/2019 đến 17h00 ngày 03/01/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh.

Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 12/12/2019 đến 17h00 ngày 03/01/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Lộc Ninh.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/12/2019 đến ngày 03/01/2020 tại khu đất đấu giá.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 06/01/2020 tại UBND thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) Sao y bản chính;

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định: Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau: 

TT

Giátrị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Trên500 triệu đồng

500.000

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216 hoặc xem tại:

Website: http://stp.binhphuoc.gov.vn;

Website: http://taisancong.vn; http://binhphuoc.gov.vn;

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠITHỊ TRẤN LỘC NINH, HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 06/01/2020

Stt

Số Lô

Diện tích
(m2)

Đơn giá
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền Hồ sơ (đồng)

Vị trí các lô được xác định

KHU PHỐ NINH PHÚ

1

260

182,6

20.231.550

3.694.281.000

554.142.150

500.000

Giáp Đ. Quốc lộ 13

-

Nhà cửa vật kiến trúc

256

2.100.000

537.600.000

80.640.000

Tổng

4.231.881.000

634.782.150

500.000

KHU PHỐ NINH THÁI

1

7

66,8

2.195.555

146.663.074

21.999.461

100.000

Giáp Đ. quy hoạch

2

0

58,8

2.195.555

129.098.634

19.364.795

100.000

Giáp Đ. quy hoạch

3

1

55,1

2.195.555

120.975.081

18.146.262

100.000

Giáp Đ. quy hoạch

4

2

51,4

2.195.555

112.851.527

16.927.729

100.000

Giáp Đ. quy hoạch

5

3

53,7

2.634.666

141.481.564

21.222.235

100.000

Giáp Đ. quy hoạch (Lô góc)

285,8

651.069.880

97.660.482

500.000

KHU PHỐ NINH PHƯỚC

1

2

272,9

5.774.810

1.575.945.649

236.391.847

500.000

Giáp Đ. Nguyễn Du

2

3

298,9

5.774.810

1.726.090.709

258.913.606

500.000

Giáp Đ. Nguyễn Du

3

4

324

5.774.810

1.871.038.440

280.655.766

500.000

Giáp Đ. Nguyễn Du

4

5

323

5.774.810

1.865.263.630

279.789.545

500.000

Giáp Đ. Nguyễn Du

5

6

335,5

5.774.810

1.937.448.755

290.617.313

500.000

Giáp Đ. Nguyễn Du

6

7

344,1

5.774.810

1.987.112.121

298.066.818

500.000

Giáp Đ. Nguyễn Du

7

8

481,3

6.929.772

3.335.299.264

500.294.890

500.000

Giáp Đ.Nguyễn Du - Hùng Vương (2MT)

Tổng

2379,7

14.298.198.568

2.144.729.785

3.500.000

TỔNG CỘNG

19.181.149.448

2.877.172.417

4.500.000