(BĐT) -Công ty Đấu giá Hợp danh Asia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 6/1/2019 như sau:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 1.875 m2 (trong đó: 300 m2 đất ở thời hạn lâu dài, 760 m2 đất trồng cây lâu năm. Thời hạn 20 năm; 797 m2 mặt nước nuôi trồng thủy sản. Thời hạn 20 năm) và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Giá khởi điểm: 1.101.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 777 m2 (trong đó: 300 m2 đất ở thời hạn lâu dài, 384 m2 đất trồng cây lâu năm. Thời hạn 50 năm; 30 m2 đất trồng cây lâu năm thời hạn lâu dài) và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Giá khởi điểm: 1.923.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 190.000.000 đồng.

Xem tài sản: Từ ngày 23/12/2019 đến hết ngày 24/12/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo cho đến hết ngày 03/01/2020.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 01/01/2020 đến hết ngày 03/01/2020.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến hồi 14h00, ngày 06/01/2020.

Địa điểm bán đấu giá: Dự kiến tại Văn phòng - Công ty Đấu giá Hợp danh Asia.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Asia.

Địa chỉ: Tầng 4 - Tòa nhà Vietrans, số 5A Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Điện thoại: 0982.948894.